Bilgi

Beton İyi Sulanmazsa Ne Olur?

Beton İyi Sulanmazsa Ne Olur

Beton sulaması yapılmazsa ya da alternatif yöntemler ile bakımı yapılmazsa arzu edilen dayanım sağlanamaz. Yani C30/37 sınıfında atılan betonun istenilen dayanımı sağlaması mümkün değildir. Bilhassa ilk 7-10 gün süresince betonun devamlı olarak nemli görünümünü sağlamak, betona uygulanabilecek en iyi yöntemlerden biridir.

Beton bakımı konusunda su o kadar yararlıdır ki; başta bakım yapılmayan fakat birkaç günün ardından bakımı yapılmaya başlanan betonda bile dayanım değeri hızlı bir şekilde artmaya başlar. Bu konuda yapılan araştırmalar buna işaret etmektedir.

Betona Sulama ile Bakım Yapılması

Betonun bakımında en fazla tercih edilen ve hemen hemen her şantiyede yapılan “su ile beton bakımı” hakkında bilgilendirme vereceğiz. Beton karışımına eklenen su, betonun dayanım seviyesini azaltırken; betonun prizini almasının ardından betona verilen su çok daha faydalı olmaktadır.

Bu yöntem kullanılırken en çok dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Beton sürekli olarak nemli görüntüde kalması gerekmektedir. Betonun nemli görüntüyü yitirmemesi son derece önemlidir. Bahçe sulaması yapılır gibi günlük olarak 1-2 defa köşeyi ıslatmak beton bakımının tam anlamı ile yapıldığı anlamına gelmemektedir.

Sıcak Havada Beton Dökümü

Betonun sarsılmaması, donmaması ve kurumaması gerekmektedir. Sıcak havaların olduğu zamanlar beton dökümü için uygun değildir. Sıcak hava ile beraber düşük nem seviyesi de gelmektedir. Havaların sıcak olduğu zamanlarda beton yüzeyindeki suyun buharlaşması plastik rötreye ve farklı oturmalara neden olur. Yeni sertleşmiş olan beton oldukça hassastır; özenle muhafaza edilmesi gerekmektedir. Dökümü izleyen kısa bir zaman içerisinde yüzeyde su birikimi olur ve hızlı bir şekilde buharlaşır. Buharlaşan suyun terleyen sudan çok olması yüzeyde gerilmelere ve neticesinde betonun çatlamasına neden olur.

Diğer bir yandan beton çökerken iri agrega ve donatı engeli ile karşı karşıya kalır ve farklı oturma bu engeller üzerinde bulunan betonun çatlamasına sebep olur. Betonun yerleşmesinin ardından yüzeydeki suyun buharlaşma hızı ortamın sıcaklığı, rüzgâr hızı ve nem oranı ile bağlantılıdır. Kürün amacı çimento hamuru içerisinde bulunan suyun boşluklarının hidratasyon malzemelerinin doldurulmasına kadar betonu suya doygun ve doyguna yakın durumda tutmaktır. Beton örneklerinin laboratuvarda 21 derece sıcaklıkta %100 nemli bir ortamda 28 günde nispi olarak basınç dayanımının %100’üne aynı ortam içerisinde 180 günde %130’una eriştiği, buna karşılık açık havada 28 günde ancak %55’te kaldığı görülmüştür.

Betonun son eriştiği dayanım hiçbir zaman 21 derecede dökülen ve kür yapılan betonun dayanımına erişemez. Sertleşme sırasında yüksek ısı seviyesinde çatlama eğilimi daha fazladır. Fakat kuru rüzgârlı bir havada beton ısısı yüksek, ortam ısısı düşükse buharlaşma hızında artış meydana gelir. Beton sıcaklığı, yüksek ise karışım suyu gereksinimi ve muhafaza sırasında büzülme artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.