Bilgi

Beton Neden Erken Priz Alır?

Beton Neden Erken Priz Alır

Betonun yeteri oranda dayanım kazanması ile üst katlarda uygulanacak olan işlemlere geçilebilmesine, kalıpların sökülüp yeni bölgelerde kullanılmaya başlanmasına, bilhassa kaba inşaat evresi hızına önemli düzeyde etki etmektedir. Fakat hız beklentisinin dayanım ve kalitesinden ödün verilmesi anlamına gelmemektedir. Bu sebepten dolayı süre kazandıran priz hızlandırıcı katkı maddeleri kullanılmadan önce araştırma yapmak gerekmektedir.

Priz hızında artış meydana getiren katkı maddeleri kısaca, uygulandıkları beton yüzeyindeki katılaşmanın katıksız betona göre daha hızlı oluşmasını sağlayan katkı maddeleridir. Priz süresi hızını yükselten katkı maddeleri genel olarak başlangıç evresindeki hidratasyon ısısında artış meydana getirirken, sertleşmeyi hızlandırıp erken dayanım oluşturabilmektedir. Hidratasyon ısısında artış oluşması ayrıca antifriz görevi görülmesini mümkün kılar. Bu sebepten dolayı bu çeşit katkı maddeleri düşük ısılarda dökülen betonlarda, kalıp söküm zamanının kısalmasında, prefabrikasyon beton eleman üretiminde, hidrolik basınca karşı tıkama uygulamalarında faydalı olmaktadır. Olumsuz tarafları arasında plastik rötreyi ve klorür bulundurmaları durumunda, betonarmede çelik donatı korozyon tehlikesinde artış oluşturmaları sayılabilir.

Soğuk havalarda katkı maddesi bulunmayan betonun priz süresi çok daha uzun olmaktadır. İlk evrelerde kazanılan dayanım seviyesi daha az olmakta ve bununla bağlantılı olarak kalıpların söküm süresi uzamakta ve betonun kürü için daha uzun bir zaman gerekli olmaktadır. Priz hızlandırıcı maddeler kullanılarak bu gibi olumsuz durumların önüne geçilebilir.

Bu çeşit beton katkı maddeleri ilk dönemlerde bulunan hidratasyonun daha hızlı olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda daha hızlı dayanım kazanılmasına da sebep olmaktadır.

Priz hızlandırmak için kullanılan çok farklı çeşitte katkı maddeleri mevcuttur. Bazı katkı maddeleri portland çimentosunun hidratasyonu ile direk ilişkili olmamak ile birlikte çok hızlı priz oluşturabilmektedir.

Bu özellikte katkı maddelerinin kullanıldığı betonların priz başlama süresi 1-4 dakika arasındadır. Prizin sona erme süresi ise 3-10 dakika arasında olabilmektedir.

Çok hızlı bir şekilde priz oluşturan katkı maddeleri ise yapıdaki su kaçağını sonlandırmak için betondaki bir deliğin tıkanması uygulamasında, betondaki bir kısmın yama yapılarak tamir edilmesinde ya da benzeri durumlarda kullanılmaktadır.

Suda çözünebilen organik ya da inorganik tuzlardan priz katkı maddeleri elde edilebilmektedir. Suda çözünebilen organik tuzlar içerisinde priz hızlandırmak amacıyla en fazla kullanılanlar kalsiyum format ve triethanolaminedir. Bu priz hızlandıran maddeler bir miktar su azaltabilmektedirler. Öteki organik tuzlar arasında kalsiyum asetat, kalsiyum propiyonat, laktik asit ve formaldehit gibi maddeler yer almaktadır.

Suda eriyebilen organik tuzlar klorürler, fluoridler, bromitler, karbonatlar, alkali hidroksitler ve nitratlardır. Priz hızlandırma konusunda en etkili olan tuzlar kalsiyum tuzlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.