Bilgi

Grobeton Nedir? Neden ve Ne Zaman Dökülür?

Grobeton Nedir Neden ve Ne Zaman Dökülür

Taşıyıcı olmayan zeminleri düzeltmek için Grobeton kullanılmaktadır. Temel betonlarını topraktan uzaklaştıran ve böylelikle toprakta yer alan sülfat gibi kimyasalların temel betonuna zarar vermesini önleyen düşük dayanımlı beton çeşidine Grobeton denilmektedir.

Grobeton, genel olarak dayanımın çok fazla önemli olmadığı alanlarda kullanımı ile bilinmektedir. Temel altı betonu, tesviye ve dolgu yerleri gibi alanlar sıklıkla kullanıldığı yerlerdir. Grobeton bu tarz çok fazla mukavemet gerektirmeyen yerlerde sıkça tercih edilmektedir. Bu alanlarda kullanılmak üzere hazırlanan dozu az ve demirsiz betonlar Grobetondur. Hazırlanan beton hacimce %2 den az demir içeriyorsa grobeton olarak sınıflandırılmaktadır.

İnşaatların yapımı sürecinde en fazla ihmal edilen ve önem verilmeyen aşamalardan bir tanesi de temel altı grobeton dökümü uygulamasıdır. Aslında başarılı ve sağlam bir temel için grobeton dökümünün payı fazlası ile büyüktür. Grobeton, betonun olduğu her imalatta kullanım yapılabilmektedir.

İnşaattaki demircilerin betonarme demirini döşeyebilmesi için düzgün bir yüzey gerekmektedir. Çalışan demircilerin imalat bölgesinde yürümesi, pas payını ayarlayabilmesi, kalıpçıların kalıbını çakabilmesi ve inşaat alanda rahat hareket edilebilmesi grobetona bağlıdır.

Grobeton Nasıl Dökülür?

İnşaatların temel altı grobetonu dökülürken zaman ve süreç olarak dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Şantiye alanlarında inşaat aşamasında en fazla ihmal edilen aşama grobeton döküm işlemidir. Yapılarda sağlam ve dayanıklı bir temel için iyi bir grobeton dökmek gerekmektedir.

* Grobetonu dökümüne başlamadan evvel temel tesviyenizin proje kotunda olması gerekmektedir.

* Grobeton dökümünden önce zeminin en güzel şekilde sıkıştırılmalıdır. Zemin şayet tozlu durumda ile sulama yapmalısınız.

* Grobetondan önce kesinlikle binanın proje aplikasyonu olmalıdır. Yapılan aplikasyona uygun şekilde grobeton kalıbı çakılarak dökülmelidir.

* Grobetonun kalıbı temel radyesinden minimum 20 cm açılarak uzaktan döküm yapılmalıdır.

* Grobetonu dökeceğiniz yerler 3×3 m olacak biçimde karelere bölünmelidir. Bölünme sonrasında kot kazıkları çakılmalıdır. Böylelikle çok düzgün bir yüzey elde edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.