Bilgi

İnşaat Temeli Kaç Günde Atılır?

İnşaat Temeli Kaç Günde Atılır

İnşaatların temellerinin atılma süreleri, yapı ve inşaatı üstlenen firma özelinde farklılık göstermektedir. Yapıya ait kat sayısı, alan ve malzeme ayrıntıları inşaat temeli ve tamamı için geçecek süreyi etkilemektedir.

Temel atılma esnasındaki çalışan işçi sayısı, yapımı gerçekleştirecek inşaat firması nezdindedir. Temel atımı ve inşaat yapım süresi rutin organizasyon, iyi finansman ve standartlara uygun belirtilmiş süre sınırlandırmalarına göre farklılaşmaktadır. İnşaat temeli kaç günde atılır? Veya inşaat ne kadar süre de tamamlanır sorusuna doğru cevap verilebilmek için, yapım süreci ayrıntılı şekilde incelenmelidir. Örnek verilecek olursa inşaat yapım aşamaları için geçen süre ve diğer etkenler ayrı ayrı incelenmelidir.

Yapıların temelinin, taşıyıcı ve duvar sisteminin, ayrıca çatı örtüsünün tamamlandığı inşaat aşaması kaba inşaat olarak bilinmektedir. Yapıların başlangıç aşamasından başlayarak, genel çerçevenin tamamlandığı bu süre zarfı; hafriyat, temel, kat ve çatı örtüsü gibi aşamaları kapsamaktadır.

Hafriyat çalışmaları uygulanacak zeminde, temel altı dolgusu gerçekleştirilerek, sıkıştırma işlemi yapılmaktadır. Böylelikle temel atma imalatı başlamaktadır. İmalatın birinci etabında grobeton dökümü yapılır. Temel demirlerinin inşa edilerek subasman düzeyine varana kadar beton imalatların tamamlanması için gerçekleştirilen bütün üretimler, temel aşamasında bulunmaktadır. Düz olmayan zeminlerde gerçekleştirilecek bütün zemin iyileştirme metotları da temel maliyeti ve temel atım süresini etkilemektedir.

Temel atma süresi, açılacak olan temel derinliğine bağlı olarak da değişmektedir. Derinliğe uygun izolasyon, kalıp ve demir işçiliği için temel atma, ortalama olarak 7 ile 10 gün arasında sürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.