Bilgi

Kot Kesit Rölevesi Nedir?

Kot Kesit Rölevesi Nedir

İmar durumu ya da vaziyet planının durumuna göre parselin köşe noktaları ile yapılacak yapıların köşe noktalasının belirtildiği krokiye Kot kesit rölevesi ismi verilmektedir.

Kot kesit rölevesini almak için birtakım evraklar gerekmektedir. Belediyelere gerekli olan belgeler ile beraber bir dilekçe ile başvuruda bulunmak Kot Kesit Rölevesi için yeterlidir. Kot kesit rölevesini almak için ihtiyaç duyulan belgeler Tapu ve Harita Örneğidir. Bu evrakların yanı sıra  Kot Kesit Rölevesi  için Aplikasyon, İmar Durum Belgesi ve son olarak da Dilekçe gerekmektedir.

Kot kesit rölevesi, imar yapılacak parsel de inşa edilecek binaların, proje mükellefince hazırlanacak vaziyet planına uygun yükseklik konumunu belirleyen belge olarak da bilinmektedir.

Kot Kesit Rölevesi belgesinin alınması, inşaat başlamadan evvel yapılması gereken işlemler arasında yer almaktadır. Kot kesim nedir, Kot kesit rölevesi, kot kesim belgesi ve inşaat istikamet rölevesi hakkında merak ettikleriniz, aklınıza takılan sorulara ayrıntılı cevap almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.