Bilgi

Lazer En Fazla Kaç Mm Keser?

Lazer En Fazla Kaç Mm Keser

Lazer kesim; alüminyum, metal, bimetal, demir ve paslanmaz ürünleri kesmek amacıyla kullanılan ve çoğunlukla endüstriyel üretim için tercih edilen ve ayrıca kobiler, okullar ve hobi uzmanları tarafından kullanılmaya başlanan bir teknolojidir. Lazer ile kesim uygulaması, genellikle optik aracılığı ile yüksek güç üretimi yapan bir lazerin çıkışını yönlendirerek meydana gelmektedir. CNC ve lazer optiği, üretimi yapılan ürünü ya da lazer ışınını yönlendirir ve kendi hedefi için kullanır. Ürünleri kesmek için kullanılan ticari bir lazer, ürüne uygulanacak desenin CNC ya da G kodunu takip etmek için bir hareket kontrol mekanizması bulundurmaktadır. Odaklanan lazer ışını ürüne yönlendirilir; daha sonra eritilir, yanar ve buharlaşır ya da bir gaz püskürterek atılır, yüksek kaliteye sahip yüzey kaplamalı bir kenar bırakır. Endüstriyel lazer kesici aletler, düz levha ürünlerinin yanında profil ve boru ürünlerini kesmek için kullanılmaktadır.

Lazer Kesim Yöntemleri Nelerdir?

Çeşitli ürünleri kesmek için kullanımı tercih edilen lazerlerin farklı pek çok yöntemi bulunmaktadır. Yöntemlerin bazıları buharlaştırma, eritip darbe ve yanma, eritme ve üfleme, kesme, termal gerilme çatlaması, soğuk kesme ve yanma stabilize lazer kesimleridir.

Eritip İşleme

Eritme ve darbe ya da füzyon kesimi, bimetal ürünü kesme alanından üflemek için yüksek basınca sahip olan gaz kullanılır. Bu sayede güç gereksinimi büyük oranda azalmaktadır. İlk olarak ürüne erime noktasına kadar ısıtılır ise bir gaz püskürtmesi, eritilen ürünü uygulamadan dışarı atar ve bu şekilde ürünün sıcaklığını daha da yukarı kaldırma gereksinimi ortadan kaldırır. Bu uygulama ile kesilen ürünler çoğunlukla metaldir.

Buharlaştırarak Kesme

Buharlaşmada standartlaşan işlerin kesilmesi, ürünün yüzeyini kaynama noktasına ısıtır ve bir anahtar deliğini meydana getirir. Anahtar deliği, deliği hızlı bir şekilde derinleştirecek biçimde soğutmanın hız seviyesinde ani bir artışa sebep olmaktadır. Delik derinleştikçe ve ürün kaynar duruma geldiğinde, meydana gelen buhar eritiyi dışarı üfleyen erimiş duvarları eritir ve deliği daha da genişletir. Ahşap, termoset plastikleri ve karbon gibi erimeyen ürünler genel olarak bu yöntem ile kesilir.

Silisyum Biçiminde Akışkanlık

Mikroelektronik çiplerin silikon tabakalaşmalarından hazırlandığı biçimde ayrılması, dalga boyu elektronik olarak iyi benimsenen darbeli bir karardır. YAG lazer ile çalışan süreç ile gerçekleştirilebilir.

Termal Gerdirme

Yarı sert ürünler termal kırılmaya, bilhassa termal stres kırılmasında kullanılan bir niteliğe duyarlıdır. Yüzeye odaklanan bir ışın yerel ısıtma ve termal genleşmeye sebep olur. Bu, kirişin harekete geçirilmesi ile yönlendirilebilecek bir çatlak ile neticeye ulaşır. Çatlak m/s sırasına göre taşınabilmektedir. Çoğunlukla cam kesmek için kullanılan bir yöntemdir.

Reaktif Kesim

Diğer isimleri ile “yanan stabilize lazer kesim gazı” ve “alev kesme” şeklinde nitelendirilmektedir. Reaktif kesme, oksijenli meşale kesmeye benzemektedir. Ancak ateşleme kaynağı olarak bir lazer kesim ışınının kullanımı tercih edilmektedir. Genellikle karbon çeliğini 1 milimetreden fazla kalınlıklarda kesebilmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu uygulama, nispeten daha düşük seviyede lazer gücü ile fazla kalın çelik plakaları kesebilmek için kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.