Bilgi

Portland Puzolanlı Çimento Özellikleri Nelerdir?

Portland Puzolanlı Çimento Özellikleri Nelerdir?

Puzolan sıklıkla kullanılan mineral katkı maddesi çeşitleri arasında yer almaktadır. Puzolanlar genel olarak katkılı portland çimentosu üretimi esnasında sıklıkla kullanılmaktadır. Betonlarda bu türlü katkılı portland çimentosu kullanılması ile önceden belirtilmiş oranda ya da düzeyde puzolan kullanılmış olur. Betonda kullanımında katkılı portland çimentosu ile beraber ya da beton karışımı yapımında çimentoya ek olarak katılırlar.

Kendi kendine bağlayıcı özelliği olmayan puzolanlar, su ve çimento ile harmanlandığında kalsiyum hidroksitle etkileşim de bulunarak hidrolik bağlayıcı özellik gösterirler. Talep edilen bağlayıcılık özelliği kazanabilmesi adına birtakım özellikleri taşımalıdır. Taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır.

  • Silika ve alümina içeriğinde maksimum oranda bulunmalıdır.
  • Yapısal bakımdan amorf bir biçimde olmalıdır.
  • Doğal hali fazlası ile ince olmalıdır. İnce durumda değilse öğütülerek çimento inceliğine getirilmelidir.

Puzolanların çimento içerisindeki miktarı da son derece önemlidir. Portland çimento içeriğinde puzolanik katkı maddesinin miktarının oranı %10 ile %50 arasında değişiklik göstermektedir. Puzolan dışında çimentoya ilave edilen mineral katkıların oranı minimum seviyededir. Puzolan ilave edilmeden imal edilecek beton üretimine kıyasla, ilave edilecek puzolanik katkı kadar çimento miktarından düşürülme yapılmaktadır. Betonlardaki bağlayıcı materyal puzolanik katkı maddeleri ve portland çimentosunun birleşiminden meydana gelmiş olur.

Puzolan katkı maddesi, betonun en fazla geçirgenlik ve su çekme özelliğinde kendini göstermektedir. Portland çimentosu hamuru ile kıyas edildiğinde puzolanlı çimento hamurlarında geçirgenlik ve su emme başlangıçta çok yüksektir. Fakat kür süresi arttıkça daha düşük olma eğilimi gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.