Bilgi

Yeni Dökülen Beton Neden Çatlar?

Yeni Dökülen Beton Neden Çatlar

Taze beton çatlakları pek çok farklı etmenlerden dolayı meydana gelmektedir. Yeni dökülen beton çatlakları oluşum nedenleri;

*  Plastik oturma

*  Büzülme çatlakları

*  Kalıp ve zeminden kaynaklı olan hareketler

*  Donma ya da çözülme

*  Islanma veya kuruma etkisi gibi nedenlerden dolayı taze beton çatlakları oluşmaktadır.

Döşeme beton dökümü tamamlandıktan sonra, üst yüzeyinde bulunan su buharlaşmaya başlamaktadır. Buharlaşan su betonu terk ederek havaya karışır. Üst yüzeyde bulunan suyun yerine betonun içerisinde bulunan sular üst yüzeye yani yukarı doğru çıkmaya başlar. Yukarı doğru çıkan bu suya kusulan su da denilmektedir. Buharlaşma hızı şayet su kusma hızından büyükse beton yüzeyinde kuruma, dolayısı ile büzülme ve çatlamalar oluşur.

Genel olarak betonda çatlakların meydana gelme nedenleri ise;

Deformasyondan dolayı meydana gelen çatlamalar

Hidrolik çekmeden oluşan çatlamalar

Termal çekme sonrasında meydana gelen çatlamalar

Şişme kaynaklı oluşan çatlamalar

Çelik güçlendirmenin korozyonundan oluşabilen çatlamalardır.

Betonlar Neden Çatlar?

Beton çatlakları, betonarme yapılara zarar vermektedir. Beton çatlakları projelendirme ve detay hatalarının yanı sıra beton üretimi esnasındaki hatalardan da kaynaklanmaktadır. Sertleşmiş olan betonlardaki çatlamaya neden olan diğer fiziksel etkenler aşağıdaki gibidir.

Islanma veya kuruma

Donma yahut çözülme

Boy ve hacim değişikliği

Yüksek sıcaklık veya yangın gibi olumsuz koşullar

Fazla yükleme veya tekrarlı yükleme sonrası yorulma

Beton Çatlakları

Betonda yaşanan çatlaklar birbirinden değişik nedenlerden kaynaklı olabilir. Betonun fazla yük altında olması, yapılardaki oturmanın meydana gelmesi ve betonun rötre yapması beton çatlaklarının olmasına etki etmektedir. Betonun donma veya çözülmeye uğraması, yangın ya da yüksek sıcaklıkla karşı karşıya kalması ve sülfat etkisinde olması gibi birçok etken çatlakların nedenleri arasındadır.

Kısacası, betonun herhangi bir noktasında meydana gelen çekme gerilmeleri çekme birim şekil değiştirme kapasitesinden yüksekse betonda çatlaklar meydana gelir. Betonun yapısında meydana gelen değişimler beton çatlaklarının oluşmasını sağlar. Bunlar kuruma rötresi, sıcaklık farkından dolayı yaşanan genleşme ya da büzüşmeler ve plastik oturmalardır. Beton içinde yer alan maddelerin genleşmesi de çatlaklara neden olmaktadır. Donatı veya ASR korozyonu sonucu meydana gelen genleşmeleri örnek olarak verebiliriz. Kimyasal etkiler, aşırı yükleme veya değişik oturmalar gibi birçok dış etkilerde çatlamalara neden olur. Betonlarda gözlemlenen çatlak oluşumları beton plastik ya da sertleşmişken de meydana gelebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.