Bilgi

Beton Kaç Cm Dökülür?

Beton Kaç Cm Dökülür

Beton dökümü yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Dikkat edilecek noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Döküm bölgesinin etrafında, hazır beton ekipmanlarının çalışmasına engel olacak araç, kum yığınları, demir, telefon ve elektrik telleri ve benzeri durumlar için önlem alınmalı ve çalışma ortamının rahat olması sağlanmalıdır.
 • Pompa ve transmikserlerin çalışacağı zemin çökme ve kayma riskine karşı yeteri düzeyde sağlam olmalıdır.
 • Tüm kalıp işlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kalıplar sağlam, ışık sızdırmayacak biçimde aralıksız, yüzey kısımları düzgün, temiz ve kalıp yağıyla yağlanmış olmalıdır. Kalıp iskelesi sağlam şekilde yapılmalıdır.
 • Tüm demir donatı işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Donatı kontrolü gerçekleştirilmiş ve döküm sırasında oynamayacak biçimde bağlanmış olmalıdır.
 • Paspaylarına dikkat edilmeli ve döküm sırasında bozulma olmaması için önlem alınmalıdır.
 • Döküm için yeterli miktarda ve özellikte ekip ve ekipman hazırlanmalıdır. Bilhassa vibratörlerin yedekleri ile beraber hazır ve çalışır durumda bulundurulması gerekmektedir.
 • Döküm ardından yapılacak bakım için kür hazır bulundurulmalıdır.

Döküm sırasında dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir:

 • Beton dökümünün yapılacağı noktanın yerleştirileceği bölge olması gerekmektedir. Beton döküldüğü yerden en çok 3 metreye kadar yayılabilir.
 • Beton mümkün olduğu kadar yatay tabakalar şeklinde dökülmelidir. Tabaka kalınlıkları her noktada eşit ve homojen olmalıdır.
 • Beton serbest bir şekilde en çok 1,5 metre yükseklikten dökülmelidir.
 • Beton dökümünde ana hedef ayrıştırmama ve homojenliğin muhafaza edilmesidir.
 • Beton devamlı kalıba düşey yönde dik bir şekilde dökülmelidir.
 • Beton dökümü kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Soğuk derzlere imkân verilmemelidir. Bu yüzden beton döküm hızı iyi bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır.
 • Döküm sırasında kalıp ve donatılara dıştan uygulanacak olan darbelerden uzak durulmalıdır.
 • Yerleştirme esnasında sıkıştırma ve yüzey bitirme uygulamaları belirli bir uyum içerisinde ardışık bir şekilde olmalıdır.
 • Dalıcı vibratörün sıkıştırılacak beton üst yüzeyine dik doğrultuda daldırılması gerekmektedir.
 • Kalın kesitli bir elemanın betonu sıkıştırılacak ise tabaka kalınlıkları 30 ile 70 santimetre arasında olmalıdır.
 • Daldırma aralığı vibratör etki yarıçapı ile bağlantılı olarak 40-60 santimetreyi aşmamalıdır.
 • Daldırma işlemi fazla hızlı yapılmamalı, betonun kıvamına göre içeride 5-15 saniye arasında tutulmalı ve yavaş bir şekilde çekilmelidir. Çekme hızı yaklaşık olarak 8 cm/sn olmalıdır.
 • Sıkışmanın başarılı bir şekilde yapıldığının göstergesi yüzeyde çok ince bir şerbet katmanının meydana getirilmesidir.
 • Beton birden çok katman halinde sıkıştırılacaksa, vibratör ucunun bir alttaki katmanın üstten 3’te 1’i kadar derinliğe daldırılarak, her iki katmanın kaynaşması sağlanmalıdır.
 • Vibratörün kalıp yüzeyine temas ettirilmemesi gerekmektedir.
 • Vibratör uç kısmı çalışması esnasında donatılara temas ettirilmemelidir.
 • Yüzey bitirme uygulaması beton taze beton durumundayken yapılacak son uygulamadır.
 • Beton bitirme uygulaması zamanında ve anolar halinde gerçekleştirilmelidir.
 • Beton bitirme uygulamasını müteakip meydana gelebilecek plastik büzülme çatlakları yeniden ikinci defa yapılacak mastarlama ile kapatılmalıdır.
 • Bilhassa geniş yüzey alanlara sahip yapı elemanlarında betonun bakımının yapılmasına hemen başlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.