Uncategorized

Çelik Akma Dayanımı Nedir?

Çelik Akma Dayanımı Nedir

Çelik, inşaat sektöründe kullanılan bir malzemedir ve sünektir. Çelik ve beton arasındaki en büyük fark, çekme etkisi karşısında betondan daha iyi dirence sahip olmasıdır. Çelik, malzemenin yüklere maruz kaldığında nasıl davranacağına karar vermede önemli bir rol oynadığı için, çekme mukavemetine göre sınıflandırılır. Çeliklerin akma dayanımı farklı olduğu için kendi arasında sınıflandırılmaktadır. Neden derseniz betonarme davranışta mühim olan çeliğin aktığı durumdur.

Mesela donatı oranı fazlaysa ve çatlama erken oluşuyorsa buna gevrek denir. Yeterli donatının bulunduğu ancak beton çatlaması olmadan çeliğin çatladığı ya da akması gibi başka bir duruma sünek davranış denir. Bu durumda çeliğin çekme dayanımına kıyasla akma dayanımı daha fazla önem taşımaktadır.

Malzemelerin temelli şekil değişikliği yapmaya başladığı gerilme değerine akma dayanımı ismi verilmektedir. Gerilme bu değere varınca uzamaların çoğalması için artık gerilmenin çoğalmasına ihtiyaç duyulmaz. Gelinen sınırda materyal içinde büyük değişiklikler ve kaymalar olmaktadır.

Gerilme dayanımına ulaşana kadar sertleşmenin ölçüsü Akma mukavemeti oranıdır. Akma dayanımı oranı, materyalin arızalarının açıkça meydana çıkmasına kadar bir yapı için ne kadar gerilme gerilmesinin bulunduğunu göstermektedir.

Genel olarak çelik gibi bütün malzemelerde akma noktası belirgin olmamaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı çekme testlerinde kesim bir şekilde belirlenemezler. Böylesi durumlarda, daha sonra eşdeğer akma mukavemetleri ya da akma mukavemetleri belirlenmektedir.

Kısacası çelikte akma noktası, materyalin elastik davranışının bitişini ve plastik davranışın başlangıcını ifade etmektedir. Çelikte akma noktası aşıldığı takdirde, malzeme tekrardan döndürülemez bir biçimde, yani sürekli olarak plastik olarak deforme olmaktadır. Buradaki en önemli husus, akma noktası yerel ya da kısmen aşıldığında dahi bileşenler ve yapılar bir daha güvenli bir şekilde kullanılamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir