Bilgi

Çimentonun Yoğunluğunu Ne Ölçer?

Çimentonun Yoğunluğunu Ne Ölçer

Çimento, hemen hemen bütün yapılarda direk ya da dolaylı olarak kullanılmaktadır. Şantiyelerin olmazsa olmazı yapı malzemesi olan çimentolar da tanelerinin göz açıklığı 5 mikron ve 90 mikron arasındadır.

Devamlı olarak kullanılan çimento malzemesinin içeriği, oluşum evreleri, fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri ve yoğunluğu farklılık göstermektedir. Farklı özelikleri sahip çimentoların dayanımını ve depolanma yöntemleri son derece önemlidir.

Çimento kısacası en sık kullanılan hidrolik bağlayıcı çeşididir. Çimento genel olarak doğal kalker taşları ve kil karışımının, düşük olmayan sıcaklıkta ilk olarak ısıtılması daha sonrasında ise öğütülmesiyle üretilmektedir. Toz ve yapışkan olmayan materyallerin yoğunluğu, diğer bir ifade ile yığın yoğunluğu çimento yığın yoğunluğu ölçüm aparatı ile ölçülmektedir. Çimento yoğunluğu kg/dm3 cinsinden belirtilmektedir. Çimento torba- 1600 kg/dm3 yoğunluğa, çimento toz- 1200 kg/dm3 yoğunluğa sahiptir.

Çimento, öteki bağlayıcı materyallerde olduğu gibi alkali ve hidrolik öğelerden oluşmaktadır. Çimentodaki alkali öğeler CaO ve MgO’dur. Hidrolik olan öğeler ise SiO2, Al2O3 ve Fe2O3’dür. Çimento bağlayıcı özelliğini su ile reaksiyona girdikten sonra kazanmaktadır. Bundan dolayı çimento hidrolik bağlayıcı olarak bilinmektedir. Alkali ve hidrolik maddelerin oranları çimentonun niteliğini belirlemektedir.

TS EN 197-1 standardı, Türkiye ve Avrupa da genel olarak çimentoları gruplandırarak özelliklerini belirlemektedir. TS EN 197-1 standardı 27 değişik çimentonun ve bileşenlerinin tanımının yanında özelliklerini de kapsamaktadır. Standart ayrıca çimentoların mekanik, fiziksel ve kimyasal niteliklerini de belirlemektedir.

Çimentonun Dayanımı

Çimentoların dayanımı da farklılık göstermektedir. Çimentolar da 32,5- 42,5 ve 52,5 olmak üzere üç farklı standart dayanım sınıfı bulunur. Belirtilen değerler çimentoların 28 günlük basınç dayanımlarının MPa türünden belirtilmesidir. Çimentoların dayanımına etki unsurlar ise:

  • Çimento çok ince ve iyi öğütülmüş ise dayanımı da o kadar yüksek olmaktadır.
  • Çimentolarda dayanım, süreye bağlı olarak parabolik bir biçimde artış göstermektedir.
  • Çimentonun çeşidi, dayanımına etki etmektedir.
  • Sıcaklık ve nem gibi koşullarda çimentoların dayanımını etkilemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.