Bilgi

Döküm Nasıl Kesilir?

Döküm Nasıl Kesilir

Döküm kesim diskleri; pik döküm ürünlerinin, döküm uygulaması ardından besleyici ve yollukların ana parçadan ayrılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Silisyum karbür aşındırıcılar ile pik döküm kesme diskleri üretilmektedir. Metal kesicilerde kullanılan alüminyum oksit aşındırıcılar ile kıyaslandığında silisyum karbür aşındırıcı tanecikleri daha sivri kenarlı ve daha kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu durum, döküm ürünlerde yüksek parça penetrasyonu sağlamaktadır. Bu şekilde kumlu yüzeye sahip olan pik döküm parçaların kesim uygulamalarında parçanın kolay kesilmesi ve kesici ağızların dolması engellenmektedir. Döküm parçalarının kesme uygulamalarında metal kesme diskleri ile kullanıldığında alüminyum oksit aşındırıcılar hızlı körelmekte ve kesme işlemi gerçekleşmemektedir.

Döküm Nedir?

Eritilen metalin, istenilen şekle sahip olan kapların içerisine döküldükten sonra katılaştırılması işlemine döküm denilmektedir. Çeşitli pik demir, çelik hurda ve çelik alaşımlarını yüksek ısılarda ark, endüksiyon ve kupol ocaklarında eritip kum, seramik ya da metal kalıplarda biçimlendirerek pik, çelik, temper ve sfero döküm malzemelerini işlenmiş olarak veya ham olarak üreten iş kolu döküm sanayidir.

Döküm, belirlenen şeklin oluşturulabilmesi amacı ile yapılan uygulamalara denilmektedir. Döküm uygulamasında kullanılan alaşım metal içeriğe sahip ham-sıvı maddenin ısıtılıp eritilmesi ve önceden belirlenmiş olan biçimdeki kalıplara akışkan haldeyken dökülmesi ile beraber döküm işlemi tamamlanmaktadır. Başka bir şekilde anlatacak olursak eritilmiş olan sıvı metalin bir kalıba dökülmesi ve katılaştırılması ile tamamlanan uygulama döküm olarak adlandırılmaktadır.

Elde edilmek istenilen şekildeki kullanılacak olan kalıplar elde edilmek istenilen parçalardan daha büyüktür. Aradaki bu boyut farkı ile katılaşma ve soğuma arasındaki azalmanın dengelenmesi amaçlanmaktadır. Döküm uygulaması sırasında kullanılacak kalıplar açık veya kapalı olabilmektedir. Ancak yaygın olarak kullanılan kalıplar kapalıdır ve sıvı metalin kalıp içerisine doldurulabilmesi için kalıpta bir yolluk sistemi bulunmaktadır. Kullanılacak olan döküm kalıpları farklı refrakter malzemeler ile üretilebilmektedir. Kalıpların üretiminde kullanılan bu malzemeleri seramik, alçı, metal ve kum olarak sıralayabiliriz. Sıvı alaşım katılaştıktan sonraki aşamada parçanın çıkarılabilmesi için kalıbın bozulması gerekli olabilir. Döküm işleminde kullanılan kum kalıplar yalnızca bir defa kullanılabilmektedir. Bazı tekniklerde kullanılan kalıplar ise kalıcı olmaktadır. Birden fazla parça üretiminde kullanılan kalıplar metal ve kokil kalıplardır. Dökme demir, alüminyum, magnezyum, çelik ve titanyum gibi farklı maddelerin döküm teknikleri birbirlerine göre değişiklik göstermektedir. Magnezyum ya da alüminyum gibi hafif metallerin üretimi, üretilecek olan parçanın biçimine ve niteliğine bağlı olarak farklılaşmakla beraber genel olarak kalıcı kalıba döküm çeşidi olan basınçlı döküm tekniği ile üretilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.