Bilgi

Kiriş Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Kiriş Nedir, Çeşitleri Nelerdir

Bir açıklığı yatay halde kapsarken, kirişin eksenine yatay olarak uygulanan yüklere direnç gösteren yapısal eleman çeşitlerine kiriş denilmektedir. Kirişler kısacası yatay beton çubuklarıdır. Yapılardaki kolonları yatayda birbirlerine bağlamak için kirişler kullanılmaktadır. Eğilme ve bükülme gibi durumlara karşı çok dayanıklı olan kirişler, taşıdığı yükleri dengeleyerek aktarım yapmaktadırlar.

Kiriş çeşitlerinin hepsine uzunlukları boyunca etki eden yükler, kirişler tarafından taşınmaktadırlar. Kirişler taşımış olduğu bu yükleri, birleşim noktalarında kolonlara ya da benzeri destekleyici yapısal eleman türlerine aktarılırlar.

Kiriş Çeşitleri Nelerdir?

Kiriş çeşitleri yapıların cinsine göre farklılaşmaktadır. Farklılaşan çeşitler düşey yüklere, bükülme gibi durumlara ve kaymalara karşı dayanıklı yapı unsurlarıdır. Kiriş çeşitlerinin ortak özellikleri, taşımış oldukları yükleri duvara, sütuna veya temele aktarmasıdır. Bina yahut yapılarda kullanılan kiriş çeşitleri destek şekillerine veya profil şekillerine göre değişiklik göstermektedir. Kirişlerin uzunluklarına ve üretilirken kullanılan materyal çeşidine göre de çeşitleri bulunmaktadır.

Geometrisine, denge durumuna göre olan kiriş çeşitlerinin, inşaat yönetimine ve destek koşullarına göre de çeşitleri bulunmaktadır. Yapı malzemesine ve kesit şekillerine göre farklı tipleri bulunan kiriş çeşitleri yapının ayakta kalmasını sağladıkları için son derece önemlidir.

Basit kiriş, sürekli kiriş, konsol kiriş, çıkmalı kiriş ve sabit kiriş çeşitleri de yapıların inşası esnasında sıklıkla kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.