Bilgi

Kolon Su Alırsa Ne Olur?

Kolon Su Alırsa Ne Olur

Binaların ve yapıların ömrüne ve sağlamlığına tehdit oluşturan en önemli etken su dur. Ülkemizdeki yapıların hemen hemen hepsi beton ile çeliğin eşsiz uyumunu ortaya koyan betonarmeden üretilmektedir. Betonarme içerisindeki demir donatılar, atmosfer şartlarının yanı sıra sudan çok fazla seviyede etkilenmektedir. Su yapıları oluşturan betonarme içerisindeki demir donatılara çok zarar vermektedir.

Kolonların ve betonarme içerisindeki demirlerin su ve hava ila teması kesilmelidir. Aksi takdirde demir de oksitlenme, paslanma ve korozyon meydana gelir. Bu durum demirin çekme gücünü zayıflatır ve dayanıklılığına etki eder.

Yapılara nüfuz ederek giren su, kolon ve kiriş gibi binaların taşıyıcılarına zarar verir. Kolonların ve kirişlerin donatılarının korozyona uğramasına yol açan su, kesitlerin azalmasına da neden olur. Böylelikle yapıların ve binaların yük taşıma kapasitelerinde büyük oranda düşüş yaşanır.

Korozyona uğrayan donatı kesitinde veya kolan da meydana gelen kayıp, donatının başlangıçta tasarlanan hesap değerlerini karşılamaz hale dönüştürür. Yaşanabilecek bu gibi olumsuz durumlar yapı güvenliği bakımından arzu edilmeyen bir durumdur.

Yapıların ve binaların uzun ömürlü ve sağlıklı olması için binalardaki taşıyıcı kolonların su almaması gerekmektedir. Su alan yapılar korozyona uğradığında taşıyıcı kolonların yük taşıma kapasitesinde düşüş yaşanmaktadır.

Binalarda ve kolonlarda herhangi bir su sızıntısı mevcutsa ya da bina su alıyorsa, alanında uzman bir tesisat firması ile iletişime geçinmelidir.

Bodrum yahut zemin katlarda yapıların taşıyıcı sistemleri kısa sürede korozyona uğradıkları için su yalıtımsız hale dönüştürülmelidir. Çünkü su yalıtımsız binalar çok hızlı çürür ve hızlı yaşlanır. Kolonların su alması binaları depreme dayanıksız hale getirir.

Binaların bodrum katı yahut en alt otoparkındaki temel taşıyıcılar da su yalıtımı yapılmamış ise binalar risk taşır. Yapıların ve içerisindeki kolonların, her yerden gelebilecek suya veya neme karşı korunmaları sağlanmalıdır. Betonun, yapıların, kolanların ve de kirişlerin su yalıtımı sağlanmalıdır. Kolon su alırsa yukarıda belirtmiş olduğumuz birtakım istenmeyen sonuçlar yaşanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.