Bilgi

Portlandit Nedir Nasıl Oluşur?

Portlandit Nedir Nasıl Oluşur

Portlandit, C-H mineralinin ismidir. Çimentoların dayanıklılığını etki eden en önemli parametrelerden bir tanesidir. Portlandit su ile etkileştiğinde çözülmektedir. Ayrıca çimento içerisindeki boşluklu dokunun meydana gelmesine neden olmaktadır. Portlandit’in boşluk oluşturmadan tüketilmesi için kesinlikle mineral katkılar kullanılmalıdır.

Kütle dengesi hesaplarının yapılması için de portlandit, Ca (OH) 2 gibi sertleştirilmiş çimento hamurunda yer alan hidratlı fazlarda mevcut hidroksitlerin ilk etapta okside ve suya dönüştürülmesi gerekmektedir.

Prizmatik hekzagonal kristal yapıya sahip Portlandit, CaO · H 2 O ya da CH olarak yazılarak ifade edilmektedir. Portlandit Ca (OH)2, hidratlaşmış çimento hamur karışımının %20 ile %25`ini oluşturmaktadır. C-H büyük olmayan yüzey alanına sahiptir. Bundan dolayı, tobermorite kıyas ile portlanditin çimento hamurunun dayanma gelişimine katkısı bulunmamaktadır. Portlandit’in sudaki çözünürlüğü çok yüksektir. Bu nedenle, çimento hamurunda yüksek oranda Ca (OH)2 bulunması asidik ortamlarla karşı karşıya kalan betonların kimyasal dayanıklılığına olumsuz yönde etki etmektedir.

Portlandit Nasıl Oluşur?

Portlandit (CH) su içerisinde çok az çözünen faz çeşididir. Portlandit betonun içerisinde kılcal boşluk kısımlarından yüzeye taşınır. Yüzeye taşınan portlandit, havada bulunan atmosferik karbondioksit’le bir araya gelerek kalsiyum karbonat tuzlarının oluşmasını sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.