Bilgi

Sağlam Bir Beton Nasıl Yapılır?

Sağlam Bir Beton Nasıl Yapılır

İnşaat sektörünün olmazsa olmaz yapı malzemesi betondur. Agreganın su ve çimento ikilisi ile bağlanması sonucunda beton oluşmaktadır. Son derece sağlam ve kullanışlı yapıların betonu dayanıklı ve kaliteli olmalıdır. Kullanılacak olan beton çeşidi deprem, yangın, sel ve su geçirimi gibi durumlara karşı koruyucu özellikte olmalıdır.

Yüksek mukavemetli beton nasıl yapılır? sağlam bir beton nasıl yapılır? en sağlam beton nasıl olmalıdır? iyi bir beton nasıl olmalı? Gibi soruları sizler içi bu yazımızda ayrıntılı şekilde cevaplandırıyoruz.

Sağlam Bir Betonda Aranan Özellikler Nelerdir?

Sağlam bir beton nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak, betonun birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. İşlenebilme, basınç mukavemeti ve dayanıklılık sağlam betonda olması gereken özelliklerden bazılarıdır. Bu özelliklerin yanı sıra deforme ve çarpmaya karşı dayanıklılık, geçirimsizlik durumu, hacim değişimi ve elastitite de dayanıklı betonda olması gereken özelliklerdendir.

En sağlam beton dayanıklılık bakımından en güçlü betondur. Betonlar ömrü boyunca ısınma-soğuma, donma-çözünme ve ıslanma-kuruma gibi durumlarla karşı karşıya kalırlar. Bu gibi etmenlerin yanı sıra zararlı kimyasallar ve zor koşulara maruz kalan betonlar bu etkilere karşı direnç gösterirler. Betonların göstermiş olduğu bu dirence betonun dayanıklılığı denilmektedir.

Sağlam bir beton için betonun dayanıklılığını artırılmalıdır. Sağlamlık için düşük alkali çimento ve çok kaliteli agrega kullanılmalıdır. Betondaki su/çimento oranı düşürülmeli ve hava sürükleyici katkılar kullanılmalıdır.

Sağlam betonlar aşınma ve çarpmaya karşı da fazlası ile dayanıklıdır. Betonlar kullanıldığı yerlerde farklı ve değişik aşınmalara maruz kalırlar. En fazla aşınma deniz yapılarında, yollarda, köprü ayaklarında ve havaalanı gibi yapılar da olmaktadır. Bu gibi alanlarda kullanılan betonlar sık ve yüksek aşınmaya maruz kalabilir. Buralarda aşınma gibi riskli durumlara karşı dayanıklı bir beton üretmek gerekir. Bunun için dayanıklı ve sert agrega kullanılmalıdır. Demir parçacıklarının olduğu ve çelik tozlu yapay agregaların kullanımı uygundur. Yüksek mukavemetli beton aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.

Beton Sağlamlığına Neler Etki Etmektedir?

Betonun dayanıklı olmasına etki eden en önemli etmen kullanılan çimento çeşididir. Ayrıca diğer malzemelerin kullanım oranları da betonun sağlamlığına etki eder. Betonun dayanıklılığına etki eden faktörler;

  • Yapının özelliklerine uygun kaliteli çimento kullanılmalıdır. Çünkü çimentonun mineral yapısı, betonların sağlam olması için çok önemlidir.
  • Agrega taneciklerinin aralarındaki oran, 3’den küçük olmalıdır ve sağlam agrega taneleri seçilmelidir.
  • Betonun birleşimini önleyici, boşluk oluşturan zararlı madde barındırmayan agrega tercih edilmelidir.
  • Su/çimento oranı küçük olmalıdır. Böylelikle koyu kıvamlı taze beton üretilmelidir.
  • Gözeneksiz beton elde edilerek su geçirgenliği düşürülmelidir.
  • Hava sürükleyici kimyasal katkıların kullanılması gerekmektedir.
  • Beton taşıması yapılırken trans mikser araçları ile karıştırılmalıdır. Beton taşınacağı yere 2,5 saati geçmeden ulaştırılmalıdır.
  • Beton yerleştirilmeden evvel kalıplar temizlenmelidir. Ayrıca kalıplar kalıp ayırıcı yağlar ile yağlanmalıdır.
  • Beton yerleştirilirken maksimum 1,5 m yüksekten dökülmelidir. Betonun yatay tabaka halinde dökülmesi de gerekmektedir.
  • Betonları sıkıştırmak için vibrasyon uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.